De poel

Aansluitend op het terrein van het verenigingsgebouw De Schaapskooi ligt een klein natuurgebied van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebiedje omvat enkele schraalgraslanden op een veen/klei-bodem, grienden, een geriefbosje, een populierenbos en een gedeelte gevarieerde jonge aanplant.Vanaf De Schaapskooi loopt een route van ca. 4 km. door dat gebied. De route leidt langs de bewuste poel. Deze poel van ongeveer 40 m. bij 20 m. is in 2000 gegraven in het kader van natuurvorming bij de ruilverkaveling. Als locatie werd gekozen voor een extra natte plek in het landschap. Die extra vochtigheid blijkt deels te danken aan welwater dat tengevolge van (nauwelijks herkenbare) stroomruggetjes van de oude veenriviertjes plaatselijk omhoog komt. De poel heeft geen verbinding met het overige oppervlaktewater. Een ruige vegetatie, gedomineerd door grote lisdodde, harig wilgenroosje en pitrus onttrekt de poel aan het oog. Daarom is een vlonderpad over de poel gemaakt, zodat het mogelijk is in het water te kijken zonder de planten te vertrappen.

plaatsen van de palen plaatsen van de palen bewerken van het pad het vlonderpad is klaar

Het pad

In augustus 2006 werden de voorbereidingen getroffen om een vlonderpad ("brug") van ca. 25 meter lengte en 1.20 meter breedte over de poel aan te leggen.De brug ligt tamelijk dicht bij de kant, maar het was om veiligheidsredenen niet mogelijk om meer naar het midden te gaan. Er was een kraan nodig, die door de slappe bodem niet dichter bij het water kon komen. Als je op het vlonderpad bent, kun je heel goed in het water kijken. Het beste kun je op je buik gaan liggen, met je neus net boven het water. Als je een onderzoekset hebt meegenomen dan kun je vanaf de brug met je schepnetje vissen . Vroeg in het jaar kun je het kikkerdril zien drijven, later zijn er de kikkervisjes en allerlei andere waterdiertjes. Die diertjes zijn er ook nog als de kikkervisjes al op het land zijn gegaan als jonge kikkertjes en padjes.

Natuurlijk zijn er ook allerlei planten. Het zijn planten die eigenlijk overal langs en in voedselrijk water op veen en kleigronden te vinden zijn met als dominerende soorten: grote lisdodde, harig wilgenroosje, pitrus, wolfspoot, moerasvergeetmijnietje, veenwortel, akkermunt en gele waterkers. In het water is wat hoornblad, waterpest, plukjes watervorkje, puntkroos en klein kroos te zien, maar het water is verder open.

poel vegetatie bij poel vlonderpad vlonderpad